Anonim şirket, yatırımcıların sahip olduğu ve her birinin satın aldığı hisse senedi miktarına göre bir paya sahip olduğu işletmedir. Anonim şirket, sermaye şirketi gibi bütün özellikleri barındırır. Büyük hedeflerin gerçekleşmesi nedeniyle kurulmuş olan ekonomik tüm faaliyetlerde yer alan kurullarla, çoğunluk esasına göre yönetilmektedir. Tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetler oluşturabilen bir şirket türüdür.

Anonim şirket, sermayesi belirli paylarla bölünmüş, borçları dolayısıyla yalnız malvarlığıyla sorumludur. Pay sahipleri ise taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konularda kurulabilir.

Anonim Şirket Özellikleri Nelerdir?

 • Anonim şirket kurmak isteyenlerin kanunlar tarafından belirlenen birtakım kurallara uyması gerekir. Kanunlar tarafından sınırları belirlenen anonim şirketlerin özellikleri;
 • Tüzel kişinin bir tacir olması sebebiyle bir ticaret unvanı altında kurulması ve bu unvanı ticaret sicilinde tescil ettirmesi gerekir.
 • Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan maddeye göre anonim şirket kurabilmek için bir ya da birden fazla kurucunun olması yeterlidir. Anonim şirket, kanun gereğince tek kişi tarafından da kurulabilir.
 • Kanun tarafından uygulamasında bir sakınca bulunmayan tüm ticari ve iktisadi konuların gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kurulabilir. Bu nedenle ana sözleşmede şirket kuruluş amacıyla ilişkili kanun açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.
 • Hisse devri kolay bir şekilde gerçekleşir. Ayrıca menkul kıymet olarak el değiştirilebilir. Şirket, kuruluş sırasında mal ya da eşyalar gibi aynî olarak konan sermayenin karşılığında alınan senetler, iki yıl süre geçmeden satılamaz.
 • Kurumlar vergisi mükellefidir. Vergi muhatabı şirkettir.
 • Sermaye en az 50.000 TL olmalıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden, halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 TL’den az olamaz.
 • Ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumlulukları, sermayeleri ile sınırlıdır.
 • Bir sermaye şirketi olan anonim şirketlerin ticari unvanının da işin konusuyla ilgili olması gerekir. Anonim şirketin kısaltılmış hali A.Ş. şeklindedir.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı vardır.
 • Sermayenin bölünmesi durumunda, her bir sermaye 1 kuruşluk paylar ve katlara bölünecek şekilde işler.
 • Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Bakanlık İznine Tabii Anonim Şirketler:

 • Faktöring Şirketleri
 • Varlık Yönetim Şirketleri
 • Bankalar
 • Finansal Kiralama Şirketleri
 • Bağımsız Denetim Şirketleri
 • Gözetim Şirketleri
 • Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketler
 • Ürün İhtisas Borsası Şirketleri
 • Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri Şirketleri
 • Sigorta Şirketleri
 • Döviz Bürosu İşleten Şirketler
 • Umumi Mağazacılık
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
 • Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi Şirketler

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

Anonim şirket kurmanın avantajları daha fazladır. Ancak bir limited şirket kurmaya göre anonim şirketin kuruluş süreci daha zorludur. Anonim ve limited şirket arasındaki farkları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsin.

ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET 
Menkul kıymetler çıkarabilir. Menkul kıymetler çıkaramaz. 
Halka arz edilebilir. Halka arz edilemez. 
Hisse devri kolay ve hızlı işler. Hisse devri uzun sürer. 
Ortak sayısında üst sınır bulunmaz. En fazla 50 ortak olabilir. 
Kamu borcundan yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Ortaklar, kamu borcundan sermaye oranları kadar sorumludur. 
Sermaye sınırı 50.000 TL’dir. Sermaye sınırı 10.000 TL’dir. 
Banka ve Sigortacılık alanında bulunabilir. Bankacılık ve sigortacılık alanında faaliyette bulunamaz. 
Hisse pay devrinin tescili gerekmez. Pay devrinin tescili gereklidir. 
Sermayesi 250.000 TL’den fazla olan anonim şirketlerde avukat bulundurmak zorunludur. Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçi bulunması zorunludur. Genel Kurul ve Müdürler bulunması yeterlidir. 

Şirket kurma aşamasında oldukça geniş bir açıdan değerlendirme yapman önemli. Her bir kritere dikkat ederek karar vermen gerekir. Somut olayların değerlendirmesini yaparken, kanuni açıdan ve uygulama işleyişi bakımından da incelemek faydalı olacaktır.

Kararların sonrasında hatalı bir tercih ya da ihmal edilen bir işlem kaynaklı uzun vadede ciddi problemler oluşabilir. Bu nedenle emin olmadığın durumlarda bir danışmanlık tercih etmen sana yol gösterir.

İşletmenin online ödeme alma noktasında doğabilecek tüm ihtiyaçları için Param her anında yanında. Avantajlı Sanal POS ürünü için hemen başvuru yapabilirsin.

Comments are closed.