Yazar: Avukat Elif GÜR

Borçlunun alacaklıya olan borcunu hiç veya olması gerektiği gibi yerine getirmemesi durumunda alacaklıya bir ekonomik değer ödemeyi üstlenmesini sağlayan kayda cezai şart (bundan sonra “ceza koşulu” olarak da anılacaktır.) denir. Bir diğer ifadeyle cezai şart, asıl borç olarak nitelendirilen borcun, hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu borç olarak tanımlanabilir. Cezai şartın esas itibariyle üç temel işlevi bulunmaktadır. Borçluyu ifaya zorlayarak borcun ifasını teminat altına almak,Borcun yerine getirilmemesi sebebiyle doğacak zararı önceden belirlemek,Borçlunun cezai şartı ödeyerek sözleşmeden kolayca dönmesini sağlamaktır. Ceza Koşulu Kavramı: Eski Borçlar Kanunu’ndaki ifadesi ile “cezai şart”, yeni 6098 sayılı Türk…

Devamı