Yazar: Avukat Ezgi Müftüoğlu

Şirket Birleşme ve Devralma Kavramları: Birleşme; şirket hisseleri başka bir şirket tarafından devralınır ve mevcut ortaklara ellerindeki devredilen şirketin hisselerine karşılık devralan şirketin hisseleri verilir. Devralma ise; şirketin mevcut ortakları hisselerinin bir kısmını veya tamamını bir bedel karşılığında devreder. Damga Vergisi Kavramı, İstisnaları ve Yasal Dayanağı: 488 sayılı DAMGA VERGİSİ KANUNU uyarınca verginin konusu Kanuna ekli 1 sayılı tabloda belirtilen “Kağıtlar” ların düzenlenmesidir. Kanun’daki “Kağıtlar” terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri…

Devamı