Yazar: Avukat Ilgıt Şahin

Tanımlar EKDS Yönetmeliği: 22.10.2020 Tarih, 31282 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmelik ESHS: Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı Kart Erişim Cihazı (KEC): Vatandaşın kimliğini doğrulama işlevi için kullanılan terminal (Nüfus İdarelerinde kartımızın içine yerleştirildiği cihaz) Kimlik Doğrulama Yönetmeliği: 26.06.2021 Tarih, 31523 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik NES: Nitelikli Elektronik Sertifika Getirilen Değişikliğin Kapsamı 15.10.2021 Tarih, 31629 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te T.C. Kimlik Kart’larına yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar (ESHS)’lerden Nitelikli Elektronik…

Devamı