E-ticaret siteleri için en önemli unsurlardan biri kullanıcı deneyimleridir. Kullanıcıların site içerisinde kaldıkları süre, alışkanlıkları ve yaptıkları işlemler, markanızın gelişiminde önemli bir rol oynar. User Experience yani Kullanıcı Deneyimi adıyla hayata giren tasarımlar, kullanıcıların hareketlerini doğrudan etkiler. Kullanıcıların hazırlanan ürün ya da içerikten elde ettikleri deneyimler üzerine kurulu olan bu deneyim, e-ticaret siteleri için en kritik noktalardan birisidir. Kullanıcılar için daha kullanışlı ve kolay bir çözüm arayışı içinde olan UX tasarımlar, sistemin daha iyi işlemesine ve e-ticaret sitelerinin hedeflerine daha kolay ulaşabilmesine katkıda bulunur. Özellikle 80’li yılların sonunda hayatın içerisine giren ve Steve Jobs’un ATARİ firmasının içindeyken sıkça kullandığı bu kavram, markaların büyümesine büyük katkı sağlar. Kullanıcının ne düşündüğünden nasıl hareket edeceğine kadar pek çok noktaya temas eden ve bu sayede site içerisinde geçirdiği sürenin daha verimli ve kaliteli olmasını sağlayan UX tasarımların, bazı ilkeleri ve stratejileri vardır. 

UX Tasarımların Kapsamı Nedir?

Bir e-ticaret sitesi için en önemli unsur kullanıcı memnuniyetidir. Kullanıcıların memnun olmasını sağlayan kavram ise kullanıcı deneyimlerine önem veren tasarımlar ya da sistemdir. UX terimi ile hayatın içerisinde kendine yer bulan Kullanıcı Deneyimi tasarımları; kullanıcıların site, ürün ya da hizmetten edindikleri deneyimler ışığında yapılan tasarımlardır. Sitenin açılma hızı, renkler, site içerisinde yazan mesajlar, ürün tanıtım metinleri ya da sitenin hiyerarşik tasarımı UX tasarımların kapsamı içerisinde yer alır. Bunların yanı sıra kullanıcının siteye girmesini sağlayan reklamlar, sosyal medya metinleri ya da kullanıcının siteden ayrıldıktan sonra edindiği izlenim ve deneyim de bu tasarımların konusu dahilindedir. Kullanıcıları siteye çekmek için kullandığınız reklam dili bile UX tasarım için son derece önemlidir.

UX tasarımlar, kullanıcılara en verimli deneyimi yaşatmak üzerine kuruludur. Bu yüzden kullanıcının site içerisindeki zamanını verimli ve etkili bir şekilde kullanabilmesini ve yaşadığı deneyim karşısında memnuniyet hissetmesini amaçlar. Bu nedenle kullanıcıların site ya da ürünü ilk görüşünden kullandıktan sonrasına kadar her adımda kendini gösterir. Site içerisinde kullanılan UI yani Kullanıcı Arayüzü, UX tasarımların en önemli adımlarının başında gelir. UI yani Kullanıcı Arayüzü; kullanıcıların sitede daha fazla zaman geçirmesi, rahatça dolaşabilmesi ve istedikleri işlemleri en hızlı ve pratik yoldan yapabilmesi üzerine kurulu bir tasarım yöntemidir. UX kavramının ilk adımlarından biridir. Birbirini tamamlayan bu iki kavram, e-ticaret siteleri için son derece kritik bir konumdadır. Örneğin; site içerisindeki butonların yerleri, kullanılan renkler, akıcı ve hızlı menü, kısayollar ve görsel konularla ilgili her şey UI kavramı içerisinde yer alır. Kullanıcıların rahat hareket etmesini sağlayan bu kavram ise kullanıcı deneyimini iyileştirerek e-ticaret sitesi için önemli bir geri dönüt sağlar. 

Kullanıcı Deneyimi Tasarımlar için Stratejiler

Kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek, hem sizin hem de kullanıcıların iki taraflı kazanması anlamına gelir. Kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için ilk izlenmesi gereken yol, kullanıcıları tanımaktır. Kullanıcının kim olduğunu bilmek, ne istediği ve nasıl bir yol izlediğini görmek siteninizin trafiğinin artmasını sağlamasının yanında verimli bir kullanıcı profili elde etmenize de yardım eder. Doğru kullanıcılar için kurgulanmış doğru çözümler, hedefe kolay ulaşmanın ilk kuralıdır. Sürecin daha hızlı ve verimli geçmesi, kullanıcı hareketlerini bilmekten geçer. Bunun yanında problemi ya da sorunu bilmek de sağlam bir temel inşa etmek anlamı taşır. Sorunun nerede olduğunu ya da kullanıcıların hangi durumlar karşısında uzaklaştığını anlamak, doğru bir yol haritası hazırlamanıza yardım eder. Yeni fikirleri denemek ve kullanıcıların geri dönütlerine göre aksiyon almak, e-ticaret siteleri için kullanıcı deneyimi tasarımlar için izlenecek stratejiler arasındadır. Ayrıca tasarımı tamamladıktan sonra bile takip etmek, kullanıcıların edindikleri deneyimleri önemsemek ve onlardan geri dönüş alabilmek için bazı yollar izlemek de e-ticaret sitenizin gelişmesinde etkin rol oynar.

Sorunun tanımlanması, tasarımın nasıl bir temel üzerine inşa edileceği ve geri dönütler karşısında hangi stratejilerin izleneceği, e-ticaret için olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu noktada A-B testlerini ya da analitik testleri kullanabilirsiniz. Kısaca bu testlerden bahsedelim. A-B testleri; kullanıcıya A ve B adını verdiğiniz iki farklı tasarımı sunmanız üzerine kuruludur. Siteye giren kullanıcıların yarısına A tasarımı yarısına da B tasarımı gösterirsiniz. Sonunca ise geri dönüş aldığınız oranlara göre hangi tasarımı kullanacağınıza ve diğer tasarımda ne gibi sorunlar olduğuna ve nasıl çözeceğinize karar verirsiniz. Bir diğer yöntem olan analitik testlerde ise Google Analytics sonuçlarına göre bir yol haritası izlersiniz. Kullanıcıların hangi sayfada ne kadar kaldığına, nerede siteden çıktıklarına ya da nerede ürünü almaya karar verdiklerine göz atarak bu noktalara daha çok öncelik verebilirsiniz. Bu sayede sitenin UX tasarımına uygun olmasını sağlarken hem kullanıcıların hem de sizin kâr etmenize ortam hazırlayabilirsiniz. 

UX Tasarımlar İçin Tasarım İlkeleri

Kullanıcı Deneyimi tasarımların temelinde, müşteri deneyimlerini tasarlamak için bazı ilkeler vardır. Bunlar, kullanıcıların hareketlerini olumlu yönde etkilerken markanızın ya da e-ticaret sitesinin de verilerinin artmasını sağlar. E-ticaret siteleri için ideal tasarım ilkelerinin başında basitlik ve güven kavramları yer alır. İçeriklerin, site yol haritasının ya da tasarımın basitliği, kullanıcıların pratik ve hızlı bir şekilde kullanabilmesini sağlar. Tasarım ve sanatın en önemli isimlerinden Leonardo Da Vinci ile bütünleşmiş olan “Simplicity is the ultimate sophistication” sözü, sadeliğin en önemli unsur olduğunu vurgular. Basit ve sade olanın muhteşem gücüne vurgu yapan bu söz, kullanıcı deneyimi bir tasarım yaparken dikkat edilmesi gereken bir anlayıştır. Basitliğin ve sadeliğinin gücünün kullanımının ardından güven konusu gelir. Kullanıcılara tutamayacağınız sözler vermek ya da ürünler hakkında aşırı övgü, gereksiz abartı içeren tasarımlar yapmak markanın ya da sitenin duruşunu sarsacaktır. Tasarım ne kadar kullanıcı odaklı ya da müşteri merkezli olursa olsun önceliğiniz güven konusu olmalıdır. Kullanıcıların ürün ile ilgili tam ve net bilgileri alması, sizin beklentileri karşılamanız anlamına gelirken kullanıcıların da hareketlerini olumlu yönde etkiler. 

İnsanlar alışık oldukları kavramlar ve renklere daha çok eğilim gösterirler. Bu yüzden tasarımları gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da alışkanlıklardır. Kullanıcıların alışkın olduğu tasarımları, cümle kalıplarını, simgeleri ya da sunumları kullanmanız onların ürün ya da hizmet ile daha çabuk bağ kurmasını sağlar. Tanıtımları gerçekleştirirken net olmanız, garanti ya da fiyat gibi konuları son derece şeffaf bir şekilde kullanıcılara aktarmanız da UX tasarımlar yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar içerisindedir. Kullanıcıların aklındaki sorulara ne kadar net ve açık cevaplar verirseniz onların hareketlerini de o kadar çok olumlu şekilde yönlendirebilirsiniz. Ayrıca çözüm odaklı olmanız da hanenize artı puan yazdıracak diğer bir konudur. Karmaşık açıklamalar ya da tasarımlar, kullanıcının aklını karıştıracağı için uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden karmaşık noktaları basitleştirmek, tasarımlarda sade bir yol izlemek ya da içerikleri daha kolay erişilebilir kılmak var olan kullanıcıların memnuniyeti sağlarken aynı zamanda yeni kullanıcılar kazanmanıza da ortam hazırlar. Bir kullanıcı deneyimi ajansı olan UEGroup CEO’su Tony Fernandes, tasarım ilkeleri hakkındaki görüşlerini şöyle özetliyor; “ Basit tut, değerli kıl, taklit etme ve yenilikçi kal. Kullanıcıyı anlayıp, ihtiyaçlarına göre tasarımlar gerçekleştir. Kullanıcıların kim olduğunu önemse ve tasarımların içerisinde tutarlı ol. İnsanların bakmak ve konuşmak isteyeceği bir şeyler yap.” Buradan da anlaşılacağı üzere, UX tasarımlar için önemli unsurlar; tasarımda basitlik, kavramlar arasında tutarlılık ve kullanıcıların kim olduğunu önemsemek gibi kavramlardır. 

E-Ticaret Siteleri için UX Tasarımlar

Kullanıcı deneyimini önemseyen tasarımlar, e-ticaret sitenizin trafiğini artırmasına ve kullanıcıların daha verimli bir şekilde hareket etmesine ortam hazırlar. Yukarıda bahsedilen UX kavramlarının nitelikleri, ilkeleri ve stratejilerinin yanında sitenizin arayüzü ve kullanıcıya verdiği değer de ürün ve müşteri arasındaki bağı kuvvetlendirir. Bu noktadaki en önemli unsur güvenliktir. Sitenin ve sistemin ne kadar güvenli olduğu, kullanıcının alışveriş potansiyelini doğrudan etkiler. Bunun yanı sıra sistemin güvenliği, sizi de siber saldırılar karşısında korur. Her ne kadar tasarımda mantık önemli bir rol oynasa da duygular da bir o kadar önemli bir etkendir. Kullanıcıların tasarım karşısında verdiği ilk tepki, ürünü kullandıktan sonra verdiği tepki ve kullanım sonrasında hayatında ne gibi farklılıkların olduğu gibi duygular da e-ticaret siteleri için kritik bir önem taşır. Bu yüzden kullanıcı yorumları ve geri bildirimler karşısında aldığınız aksiyonlar, e-ticaret sitenizin gelişmesinde önemli rol oynar. Başka kullanıcılar tarafından yapılan yorumlar diğer kullanıcıların ürüne bakış açısını etkilerken aynı zamanda sitenizin güvenli ve olumlu bir imaj sergilemesine yardımcı olur. Bu sebeple, site içerisinde kullanıcı yorumlarına yer vermeniz ve ürün sayfalarında bu yorumları kullanıcılara şeffaf bir şekilde göstermeniz kullanıcıların markanıza olan bakış açısını olumlu şekilde etkiler. 

Tasarım ilkeleri içerisindeki bir diğer konu ise mobil cihazlara uyumluluk konusudur. Web site tasarımının mobil cihazlara uyumluluğu ya da uygulama olarak geliştirilmiş hali de kullanıcıların hareketlerini doğrudan etkileyen unsurlar arasındadır. Ne kadar pratik ve basit bir arayüz kullanırsanız kullanıcılar da o kadar rahat eder. Rahat hareket eden kullanıcılar ise alışveriş yapmaya daha çok eğilim gösterir. Minimal tasarımlar ve kolay navigasyon ile hazırlanmış olan mobil uyumlu siteler, her zaman bir adım öndedir. Siteyi ziyaret edenlerin menü üzerinde aradıkları sayfalara kolay ulaşabilmeleri ve istedikleri ürünleri basit bir şekilde eyleme çağrı butonları ile elde edebilmeleri, olumlu geri dönüt elde etmenize yardım eder. Ürünler için kullandığınız yüksek çözünürlüklü resim ve görseller de bir o kadar önemlidir. Görsellerin detaylı olması kullanıcının ürünü almadan önce fikir edinmesine katkıda bulunur. Ayrıca basit ve anlaşılır bir şekilde kaleme alınmış ürün açıklaması ya da kategori açıklaması da kullanıcıları eyleme iten konular arasındadır. Kaliteli bir müşteri hizmeti servisi de satış sonrasında UX tasarım deneyimleri için önemli bir konudur. Kullanıcıların internet üzerinde pek çok farklı alternatifi vardır. Bu yüzden satış sonrasında en iyi müşteri hizmetini veren ya da kullanıcının sorunları en etkili ve hızlı şekilde çözen e-ticaret siteleri her zaman bir adım öne geçer. 

UX tasarımlar sadece satış öncesi ve satış sırasında önemli olan bir konu değildir. Ürün satıldıktan sonrası, kullanıcının edindiği ilk deneyim ve geri dönütünü de ele alan detaylı bir konudur. UX ve UI konularında uzman olan Param.com.tr ile e-ticaret sitenizin geleceğiniz inşa edebilirsiniz. Kullanıcı deneyimlerini önemseyen tasarımı, size her zaman en iyi hizmeti sunmak için hazır olan canlı destek hattı, kolay ve anlaşılır arayüzü ile Param.com.tr adresini ziyaret ederek markanız için en doğru çözümleri bulabilirsiniz. 

Comments are closed.