Potansiyel bir projenin maliyetleri ve faydaları arasındaki bağlantıyı tanımlamak için fayda maliyet analizi kullanılır. İyi bir karar vermek için diğer analiz türleri ile birlikte kullanılmalıdır.

Fayda Maliyet Oranı Nedir? 

Fayda Maliyet Oranı (Benefit-Cost Ratio), önerilen bir projenin göreceli maliyetleri ve faydaları arasındaki genel ilişkiyi özetlemek için bir maliyet-fayda analizinde kullanılan orandır. Bir projenin BCR’si 1.0’dan büyükse, projenin firmaya ve yatırımcılarına pozitif bir net değer sağlaması beklenir.

Fayda Maliyet Oranı Nasıl Hesaplanır? 

Fayda-Maliyet-Oranı, bir projenin önerilen toplam nakit faydasının, projenin önerilen toplam nakit maliyetine bölünmesiyle belirlenmektedir.

Fayda-maliyet oranı (BCR), önerilen bir projenin göreceli maliyetleri ve faydaları arasındaki ilişkiyi açıklayan bir göstergedir. Bir projenin BCR’si 1.0’dan düşükse, projenin maliyetleri faydalarından daha ağır basar ve dikkate alınmamalıdır.

Fayda-Maliyet Oranı (BCR) Nasıl Çalışır? 

Fayda-maliyet oranları en çok sermaye bütçelemesinde ele alınır. Burada, yeni bir projeyi üstlenmenin toplam para değerini analiz etmek için kullanılmaktadır. Ancak, büyük projeler için fayda maliyet analizlerini doğru yapmak zor olabilmektedir. Çünkü nicelleştirilmesi zor olan çok sayıda varsayım ve belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle, genellikle çok çeşitli potansiyel maliyet fayda sonuçları vardır.

Maliyet Fayda Oranı ayrıca ne kadar ekonomik değer yaratılacağına dair herhangi bir fikir vermez. Ve bu nedenle analiz genellikle bir projenin uygulanabilirliği ve iç getiri oranının, iskonto oranını ne kadar aştığı hakkında kabaca bir fikir edinmek için kullanılır.

Bir projenin önerilen toplam nakit faydasının, projenin önerilen toplam nakit maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Rakamları bölmeden önce, projenin önerilen ömrü boyunca ilgili nakit akışlarının net bugünkü değeri, kurtarma/iyileştirme maliyetleri dahil olmak üzere nihai değerler dikkate alınarak hesaplanır.

İşletmenizi en uygun POS komisyonları ile maliyetlerden koruyabilirsiniz. Size fayda sağlayacak çözümlerimiz için ParamPOS sayfasını hemen inceleyebilir, bize ulaşabilirsiniz.

Fayda Maliyet Analizi Bize Neyi Verir? 

Bir projenin Maliyet Fayda Analizi 1.0’dan büyükse değerlendirme yapılabilir. Yani, projenin pozitif bir net bugünkü değer (NPV) sağlaması ve DCF hesaplamalarında kullanılan iskonto oranının üzerinde bir iç getiri oranına (IRR) sahip olması gerekir. Projenin nakit akışlarının net bugünkü değerinin, maliyetlerin net bugünkü değerinden daha ağır bastığını ve projenin dikkate alınması gerektiğini gösterir.

NVP (Net Present Value); Net bugünkü değer yatırımları karşılaştırırken ya da bir yatırımın değerini anlamaya çalışırken kullanılan bir yöntemdir.

Fayda Maliyet Oranı 1.0’a eşitse, oran beklenen karların net bugünkü değerinin maliyetlere eşit olduğunu gösterir. Fakat projenin fayda maliyet oranı 1.0’dan düşükse, projenin maliyetleri faydalarından daha ağır basar. Bu nedenle dikkate alınmamalıdır.

1.0’ın Üzerindeki Fayda-Maliyet-Oranı Ne Önerir? 

1.0’ın üzerinde bir okuma, geniş bir düzeyde, bir projenin finansal olarak başarılı olması gerektiğini gösterir. 1.0 okuması, faydaların maliyetlere eşit olduğunu göstermektedir. Ve 1.0’ın altındaki bir okuma, maliyetlerin faydalardan daha fazla olduğunu gösterir.

Comments are closed.