Ekonomi ve finans dünyasında en çok kullanılan kavramların başında döviz ve döviz kuru kavramları gelir. Özellikle küreselleşme ve internet sayesinde sınırların kalkması ve ülkeler arası ticaretin kolaylaşması ile birlikte önemi daha da artan döviz ve döviz kurları ekonomi dünyasında birçok işlemde kullanılıyor. 

Küresel dış ticaretin hacminin artması, ülkelerin birbirleriyle finansal açıdan daha fazla etkileşime girmesi döviz kurlarının piyasaların açık olduğu her an hareketli olmasına ve gündeme gelmesini sağlıyor. Peki, döviz nedir? Döviz kurlarının belirlenmesinde hangi faktörler etkilidir? Hep birlikte detaylı olarak inceleyelim.

Döviz Nedir?

Döviz, yabancı ülkelerin para birimlerini temsil eder. Herhangi bir ülke ya da bölgede geçerli olan para biriminin dışındaki yabancı para birimlerinin tümüne verilen isimdir. Döviz işlemleri ise bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemleri kapsar. Bu işlemler bankalar, döviz büroları ve aracı kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Ödeme Yap yada Ödeme Al
İstersen ParamKart’ınla harca, biriktir, nakit iade kazan; istersen de ParamPOS ile müşterilerinden ödeme al. Güvenli Altyapı ile tüm ihtiyaçların tek bir yerde!

Döviz Kuru Nedir?

Döviz kuru, yerli para biriminin diğer bir ülkenin para birimi karşılığındaki değerini gösterir. Dövizler, uluslararası ticaret, yatırım ve finansal işlemler için kritik öneme sahip olan organlardır. 

Dövizler, arz ve talep gibi çeşitli faktörlerden etkilenir.

 • Arz ve talep: Bir para birimine olan talep arttıkça, o para biriminin değeri yükselir.
 • Faiz oranları: Bir ülkenin faiz oranları yükseldiğinde, o ülkenin para birimine olan talep artar ve döviz kuru yükselir.
 • Enflasyon: Bir ülkenin enflasyon oranı yükseldiğinde, o ülkenin para biriminin değeri düşer ve döviz kuru geriler.
 • Siyasi ve ekonomik gelişmeler: Savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar ve doğal afetler gibi olaylar da döviz kurlarını etkiler.

Türkiye için Dolar/TL döviz kuru için belirlenen 32,50 değeri; 1 ABD Doları’nın 32,50 Türk Lirası ile takas edilebileceği anlamına gelir.

Döviz kurları ile ilgili bazı önemli bilgiler:

 • Alış kuru: Bir bankanın yabancı parayı satın aldığı kurdur.
 • Satış kuru: Bir bankanın yabancı parayı sattığı kurdur.
 • Döviz kuru dalgalanmaları: Döviz kurları sürekli olarak değişmektedir. Bu dalgalanmalar, yatırımcılar için risk oluşturabilir.
 • Döviz kuru sabitlemesi: Bazı ülkeler, döviz kurlarını belirli bir seviyede tutmak için müdahalede bulunabilirler.

Döviz Kuru Türleri Nelerdir?

Dövizler, uluslararası ticaret ve finansal işlemlerde kritik rol oynar. En yaygın döviz kuru türleri şunlardır:

 1. Nominal Döviz Kuru:
 • İki para biriminin doğrudan karşılaştırılmasıyla elde edilen temel döviz kurudur.
 • Matematiksel bir oran olarak ifade edilir.
 • En basit ve en çok kullanılan döviz kurudur.
 1. Reel Döviz Kuru:
 • Nominal döviz kuruna enflasyon farkları eklenerek hesaplanır.
 • İki para biriminin satın alma gücünü karşılaştırır.
 • Zaman içindeki döviz kuru değişimlerinin reel etkisini değerlendirmek için kullanılır.
 1. Sepet Döviz Kuru:
 • Birden fazla yabancı para biriminden oluşan bir sepet üzerinden hesaplanır.
 • Tek bir para birimine dayalı döviz kuruna göre daha istikrarlı olma eğilimindedir.
 • Uluslararası ticaret ağırlıkları göz önünde bulundurularak hesaplanır.
 1. Efektif Kur:
 • İki para birimi arasındaki ticari işlemlerde kullanılan malların fiyatları üzerinden hesaplanır.
 • Belirli bir ülkenin ihracat ve ithalat sepetine dayalı bir döviz kurudur.
 • Gerçek ticaret işlemlerini yansıtması açısından önemlidir.
 1. Çapraz Döviz Kuru:
 • İki para biriminin üçüncü bir para birimi üzerinden değeriyle hesaplanır.
 • Doğrudan bir ticaret ilişkisi olmayan para birimleri için kullanılır.
 • Döviz piyasalarında fiyatlama için kullanılır.
 1. Spot Döviz Kuru:
 • Anlık olarak oluşan döviz kuru değerleridir.
 • Döviz alım-satım işlemlerinin temelini oluşturur.
 • Arz ve talep dengesine göre belirlenmektedir.
 1. Forward (İleri Tarihli):
 • Bir döviz kurunun belirli bir vade için gelecekteki değerini ifade eder.
 • Türev piyasalarda işlem görür.
 • Gelecekteki döviz kuru risklerini yönetmek için kullanılır.

Bu temel döviz kuru türleri dışında, daha karmaşık ve özel kullanıma yönelik döviz kuru türleri de mevcuttur. Döviz türlerinin her birinin kendine özgü özellikleri ve kullanım alanları vardır.

Önemli Not: Döviz kurları sürekli dalgalanma halindedir ve çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu nedenle, döviz türleri hakkında bilgi edinmek ve döviz işlemleri yapmak için finansal danışmana başvurmak gerekir.

Döviz Kurları Nasıl Belirlenir? Kurların Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

Döviz kurları, farklı piyasalarda birçok faktörden etkilenerek oluşan oldukça karmaşık yapılardır. Türkiye’de serbest piyasa ve bankalar arası döviz piyasası gibi farklı pazarlarda farklı değerlerde belirlenebilmektedir.

Genel olarak serbest piyasa koşullarının hakim olduğu pazarlarda oluşan döviz kurlarının belirlenmesindeki temel faktörler şunlardır:

 • Arz – Talep Dengesi: Bir ülkenin para birimine olan talep ve bu talep karşısında piyasadaki arz durumu kurların belirlenmesinde en önemli rolü oynar. Piyasada ilgili para birimine yüksek talep varken arzın kısıtlı olduğu durumlarda kurlar yükselme eğilimindedir. Arzın yüksek olduğu talebin kısıtlı olduğu durumlarda ise döviz kurları düşer.
 • Faiz Oranları: Ülkelerin para birimleri, ülkedeki faiz seviyesinden etkilenir. Faiz bir paranın maliyetini belirlediğinden faizlerin yükselmesi o para için talebin artmasına neden olduğundan arzın kısıtlı olduğu durumlarda döviz kurları aşağı yönlü baskılanır. Tam tersi durumda ise faizler düştükçe para için talep düşeceğinden kurlar yükselir.
 • Enflasyon: Enflasyon, bir para biriminin satın alma gücünü azaltır. Yüksek enflasyon, o para biriminin değerini düşürmektedir. Çünkü aynı miktar para ile daha az mal alınır. Dolayısıyla, enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede döviz kurları genellikle düşer.
 • Ülkenin Ekonomik Performansı: Bir ülkenin ekonomik durumu, o ülkenin para biriminin değerini etkiler. Güçlü bir ekonomi, yatırımcıların o ülkenin para birimine olan güvenini artırır ve dolayısıyla döviz kurlarını yükseltir. Ekonomik istikrar ve büyüme, genellikle o ülkenin para biriminin değerini artırır.
 • Jeopolitik Gelişmeler: Bir ülkenin ekonomisiyle doğrudan ilişkili olan küresel gelişmeler, ülke içindeki siyasi olaylar, savaş, pandemi vb. dönemsel olaylar ülkenin para biriminin değerini yani döviz kurlarını etkiler.

Döviz kurları, statik değil dinamik bir yapıya sahiptir ve zaman içinde çeşitli faktörlerin etkisiyle sürekli değişmektedir. Yukarıda bahsedilen faktörlerin her biri, döviz kurlarını farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Bu etkenlerin yansıttığı etki zaman içinde değişiklik gösterir.

Unutmayın: Kur tahminleri oldukça zordur. Bu nedenle güncel duruma göre analizler yapmak önemlidir.

Döviz Çeşitleri

En yaygın döviz türleri şunlardır:

 • ABD Doları (USD): Dünyada en çok işlem gören dövizdir ve uluslararası ticaretin ana para birimidir.
 • Euro (EUR): Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan para birimidir. İkinci en çok işlem gören dövizdir.
 • İngiliz Sterlini (GBP): Birleşik Krallık’ın para birimidir.
 • Japon Yeni (JPY): Japonya’nın para birimidir.
 • İsviçre Frangı (CHF): İsviçre’nin para birimidir.

Bu beş döviz çeşidi, dünya döviz piyasalarında en likit olanlardır. Bunlara ek olarak, Çin Yuanı (CNY), Avustralya Doları (AUD) ve Kanada Doları (CAD) gibi diğer döviz çeşitleri de önemli ölçüde işlem görmektedir.

Comments are closed.